Menu Sluiten

Internationaal Octrooi Aanvragen


Internationaal octrooi aanvragen

Internationaal Octrooi Aanvragen:

Wilt u ook buiten Europa octrooibescherming genieten, dan biedt het Octrooisamenwerkingsverdrag  (Patent Cooperation Treaty of PCT)  vaak een doeltreffende oplossing. Het grote voordeel van het PCT is dat u slechts één beschermingsaanvraag moet indienen voor verschillende landen, , waarna een internationaal nieuwheidsonderzoek plaatsvindt en eventueel ook een voorafgaand onderzoek van de overige octrooieerbaarheidsvoorwaarden. Die worden vervolgens samen overgemaakt aan de nationale of regionale octrooibureaus. In de landen waarvoor een octrooi wordt gevraagd, wordt de aanvraag vervolgens behandeld alsof het een nationale aanvraag is, dus volgens de geldende procedures en regelgeving in die landen. Alleen de landen die lid zijn van de PCT-Unie kunnen worden opgegeven in een internationale octrooiaanvraag. Het PCT wordt beheerd door de WIPO.De procedure verloopt in twee fasen. Vooreerst moet u een internationale octrooiaanvraag indienen bij een bevoegd nationaal of regionaal octrooibureau, dat de aanvraag zal verwerken. Het gaat om de internationale fase van de PCT-procedure. Er wordt een nieuwheidsonderzoek verricht en, indien aangevraagd, een voorafgaand onderzoek van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden, dat voor de aanvrager niet bindend is. De octrooiaanvraag en het nieuwheidsrapport worden binnen de 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de indiening van de aanvraag, (of de voorrangsdatum indien de voorrang van een octrooiaanvraag werd ingeroepen,) online gepubliceerd en zijn te raadplegen op de website van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.Vervolgens moet de indiener beslissen of hij de procedure wil verderzetten in de verschillende opgegeven landen. Dat is de nationale/regionale fase van de PCT-procedure. Daartoe beschikt de aanvrager vanaf de datum van de indiening van de aanvraag (of de voorrangsdatum indien de voorrang van een octrooiaanvraag werd ingeroepen) over een bepaalde termijn (in principe 30 maanden, voor het Europees Octrooibureau 31 maanden,) om een aantal formaliteiten te vervullen, met name het indienen van vertalingen en het betalen van de taksen in ieder land. Vanaf dan verloopt de procedure volgens de nationale of regionale regels en procedures. Info over internationaal octrooi aanvragen

Kennis over Internationaal octrooi aanvragen

Internationaal Octrooi aanvragen.

Via het PCT kunt u geen Belgisch octrooi krijgen. In de internationale aanvraag kan alleen een Europees octrooi worden gekozen, als u bescherming op het Belgisch grondgebied wilt. In de loop van het onderzoek van de aanvraag door het Europees octrooibureau, tijdens de nationale of regionale fase, is het wel mogelijk om de landen van de Europese Octrooiorganisatie (waaronder België) aan te duiden waarvoor u bescherming wilt.

Eigenlijk kan je gerust stellen dat er geen wereldwijd octrooi bestaat. We kennen het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien. Door dit PCT-verdrag kan je via één aanvraagprocedure een patent over gans de wereld aanvragen alhoewel het absoluut niet aan te raden is om een internationaal patent aan te vragen voor alle landen in de wereld. Het grote nadeel hiervan is de zeer hoge kost.

Meer info over internationaal octrooi aanvragen nu op octrovia.be.

Tags

Internationaal Octrooi Aanvragen |