Menu Sluiten

Europees Patent Aanvragen


Europees patent aanvragen

Europees patent aanvragenEuropees patent aanvragen en Europees Octrooi aanvragen.Een Europees octrooi is een contract tussen u en de octrooihouder die u voor een beperkte periode exclusieve rechten op uw uitvinding verleent en u recht geeft op een groot percentage van de toekomstige winst. Als u Europese octrooien wilt verkrijgen, moet u bepaalde regels en procedures volgen.U kunt uw inventieve product of proces ook in de Europese Unie (EU) beschermen. Daarvoor kunt u een Europees octrooi (ook wel patent genoemd) aanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB). Een Europees octrooi is in feite een bundel afzonderlijke nationale octrooien.Het Europees Octrooibureau is een intergouvernementele instantie die op 7 april 1977 werd opgericht onder auspiciƫn van de Europese Unie. Het heeft twee organen: het Europees octrooibureau (EOB) en het bestuursorgaan, dat toezicht houdt op de activiteiten van het octrooibureau. Deze twee lichamen zijn gescheiden en onderscheiden van elkaar; het EOB is de juridische entiteit, terwijl het bestuursorgaan toezicht houdt op de werking van het octrooibureau.U moet weten dat het de verantwoordelijkheid is van de octrooionderzoeker om te beslissen over de geldigheid van een octrooiaanvraag. Ze doen dit door alle feiten van een bepaalde octrooiaanvraag te evalueren, de reikwijdte van octrooieerbaarheid te onderzoeken en tests uit te voeren op elk octrooieerbaar onderwerp. Zij zorgen er ook voor dat de octrooiaanvraag wordt ingediend volgens de regels en voorschriften van het octrooibureau. Indien het octrooi door de onderzoeker wordt afgewezen, wordt het door het Octrooibureau teruggegeven aan de aanvrager. Info over europees patent aanvragen

Mededeling over Europees patent aanvragen

De aanvrager kan een octrooi indienen bij het octrooibureau door gebruik te maken van de “eenmanszaak” -methode. Hier vraagt u alleen octrooi aan onder de naam van een bedrijf. De naam van het bedrijf wordt het “octrooi voor enkelvoudig gebruik” van de uitvinder genoemd. In dat geval behoudt de uitvinder alle eigendomsrechten op de uitvinding, inclusief alle auteursrechten en alle rechten op uitvindingengerelateerde rechten. De aanvrager hoeft ook geen beschrijving van de uitvinding of schriftelijk bewijs van het nut ervan in te dienen.Een andere methode om een octrooi te verkrijgen, wordt de “classificatieaanvraag” genoemd. Deze methode wordt ook wel een “indieningsverklaring”, een “archiveringssysteem” of een “formele aanvraag” genoemd. De aanvrager dient het volledige document in bij het octrooibureau en dient vervolgens een originele of aangevulde versie in bij de examinator, die vervolgens de originele versie zal evalueren alvorens het octrooi te verlenen. De aanvrager hoeft geen schriftelijk bewijs van het nut van de uitvinding te leveren, maar hij moet de onderzoeker een beschrijving en specificatie of beschrijving voorleggen van alle processen die tot de uitvinding hebben geleid.Een andere belangrijke procedure die u moet kennen, wordt de “onderzoeksprocedure” genoemd. Dit is een onderzoek van het ingediende document door de octrooionderzoeker en andere professionals om ervoor te zorgen dat alle wettelijke formaliteiten van het octrooi zijn vervuld. Het wordt gedaan naar goeddunken van de aanvrager, dus het hangt af van de verdiensten van de octrooiaanvraag.

Meer info over europees patent aanvragen nu op octrovia.be.

Tags

Europees Patent Aanvragen | Verlenging Europees Patent |