Menu Sluiten

Duurtijd Europees Octrooi Aanvragen


Duurtijd europees octrooi aanvragen

Duurtijd Europees octrooi aanvragen.U vraagt uw Europese octrooi direct aan bij het Europees octrooibureau (EOB).Het Europese octrooi volgt de algemene procedure.U kunt uw aanvraag bij het Europees octrooibureau indienen in het Duits, Frans of Engels. Later kunnen andere talen nodig zijn voor de nationale registratie en de correspondentie met de nationale octrooicentra.

Wat is een Europees octrooi?

Wenst u bescherming in een aantal Europese landen, dan kan het voordeliger zijn om een Europees octrooi aan te vragen. Met één aanvraag en één procedure kunt u zo een octrooi bekomen dat geldig is in meerdere landen van de momenteel 38 lidstaten van het Europese Octrooiverdrag.Het Europese Octrooiverdrag werd in 2000 herzien. U moet dan ook nagaan welke versie van toepassing is, op basis van de datum waarop de octrooiaanvraag werd ingediend en het octrooi werd verleend, en afhankelijk van de toepassing in de tijd van de desbetreffende wettelijke bepaling. De procedure tot verlening van een Europees octrooi is wel ingewikkelder en duurt langer dan de Belgische procedure, wegens een verplicht onderzoek naar de octrooieerbaarheidsvoorwaarden.

U dient het aanvraagformulier in bij het Europese Octrooibureau (EOB) te München, Den Haag of Berlijn.

Er is echter één uitzondering waarbij u het aanvraagformulier via de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom in Brussel moet indienen. Info over duurtijd europees octrooi aanvragen

Data over Duurtijd europees octrooi aanvragen

Duurtijd Europees octrooi aanvragen.

De aanvraag moet aan de vormvereisten voldoen. Dit zijn eisen aan bijvoorbeeld het papier en de kantlijnen. De vormvereisten zijn hetzelfde als bij een Nederlandse octrooiaanvraag.

Octrooiaanvragen zijn een belangrijk instrument voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Aanvragen, die ook wel octrooiaanvragen worden genoemd, kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden. Een octrooiaanvraag bestrijkt een breed scala aan uitvindingen die de vorm kunnen hebben van een product of een werkwijze, maar ook diverse octrooien met betrekking tot het ontwerp en de structuur van een product, enzovoort. Octrooiaanvragen kunnen ook methoden bevatten die mogelijk geen fysieke omzetting in een product vereisen.Hoe dient u een Europese octrooiaanvraag in?

Een correcte invulling van het aanvraagformulier is belangrijk. Slechts wanneer een aantal gegevens correct zijn verstrekt, wordt een datum van indiening toegekend. Die datum is bepalend voor de beoordeling van nieuwheid, en dus ook voor de voorrang tussen verschillende octrooiaanvragen. Zowel in de Europese als Belgische procedure geldt immers het first-to-fileprincipe, wat inhoudt dat de eerste aanvrager rechthebbende is op een octrooi, ook al heeft hij niet als eerste de betreffende uitvinding gedaan.

Meer info over duurtijd europees octrooi aanvragen nu op octrovia.be.

Tags

Duurtijd Europees Octrooi Aanvragen | Duurtijd Europees Octrooi | Duurtijd Europees Patent Aanvragen | Verlenging Europees Octrooi |